ورکشاپ کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

🔘 دوره مقدماتی تجهیزات جنرال
بیمارستانی ؛ 🔹جهت مشاوره :
📱 ۰۹۱۲۳۹۷۹۲۷۶
📱۲۸۴۲۱۱۵۸ 🔹جهت ثبت نام :
@yasinmedicalbme 🏥تیم آموزشی یاسین مدیکال
🌎 www.yasinmed.ir
🆔 @yasin.medical

0
490,000 تومان

دوره مقدماتی تجهیزات پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

🔘 دوره مقدماتی تجهیزات جنرال
بیمارستانی ؛ 🔹جهت مشاوره :
📱 ۰۹۱۲۳۹۷۹۲۷۶
📱۲۸۴۲۱۱۵۸ 🔹جهت ثبت نام :
@yasinmedicalbme 🏥تیم آموزشی یاسین مدیکال
🌎 www.yasinmed.ir
🆔 @yasin.medical

3
490,000 تومان